Elektriske installasjon i fritidsboliger

Vi tar på oss alle typer installasjoner i fritidsboliger

Dette gjelder både nybygg og rehabilitering/ombygginger.

 

Ring hytta varm - GSM styringssystem for varme

Vi kan tilby GSM-baserte styringsprodukter for styring av varme i din fritidsbolig. Se egen temaside

 

Renovering av sikringsskap

Har du i dag ett gammelt sikringsskap med skrusikringer, er det flere årsaker til at du bør vurdere utskifting til automatsikringer. 

- Mange fritidsboliger med gamle elanlegg er dimensjonert for ett vesentlig lavere forbruk enn hva vi faktisk trenger i dag.

- Dagens automatsikringer har innebygget jordfeilvern, som gir både bedre personsikkerhet, og bedre sikkerhet mot brann.

- Det installeres alltid overspenningsvern, som i tillegg til å sikre anlegget mot brann ved lynnedslag, også sikrer TV o.l

 

Normalt trenger man ikke skifte ut hele sikringsskapet, men kun innmaten

 

             Etter

        Før                                  Etter

Kontakt oss for befaring og pristilbud

 

Belysning innendørs/utendørs

Vi kan prosjektere og montere all belysning både innendørs og utendørs, avhengig av ønsker og behov.

Det finnes en rekke LED-produkter på markedet, av noe varierende kvalitet. Vi benytter annerkjente leverandører, og garanterer god kvalitet på våre produkter.

 

Fiberbelysning i spa

 

ENØK-vennlig utendørs belysning?

Det finnes en rekke muligheter for å unngå unødvendig bruk av utelys på hytten, samtidig som man opprettholder behovet for godt og riktig lys.

Vi kan tilby fotoceller eller bevegelsesfølere for utebelysning, kontakt oss for befaring/mer informasjon

Eksempel på bevegelsesføler, med integrert lysdimmer.

Tenner lyset til for eksempel 50% styrke ved skumring, og ved bevegelse dimmes det opp til full styrke, og går automatisk tilbake til 50% styrke etter angitt tid.

Husk også at bruk av utelys med bevegelsesstyring kan gi bedre sikring mot besøk av uvedkommende gjester i fritidsboliger.


Kameraovervåkning av fritidsbolig

 

Vi kan levere kameraløsninger utendørs/innendørs for din fritidsbolig, enten via ADSL linje, eller via mobile/trådløse løsninger. Ta kontakt for mer informasjon