PERSONVERNERKLÆRING
 

INFORMASJON OM ANSVARLIG ENHET

Navn: Elektroservice Hallingdal Installasjon AS
Epost: post@ehi.no
Telefon: 32086170
Adresse:
Sundrevegen 192A
3570 ÅL

 
FORMÅL MED BEHANDLING

Opplysningene benyttes til å:Informere om produkter og/eller tjenester som allerede er levert til kunder.
Behandle henvendelser fra personen selv.
Informere om nye produkter eller tjenester hvis du har samtykket til dette.

 
HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Vi behandler informasjon som navn, adresse, telefon, epost. Dette er i all hovedsak informasjon du selv gir oss.
Vi henter noen ganger inn utfyllende informasjon dersom vi ikke har alt vi har behov for.

 
GRUNNLAG TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysningene benyttes til å:
Informere om produkter og/eller tjenester som allerede er levert til kunder.
Behandle henvendelser fra personen selv.
Informere om nye produkter eller tjenester hvis du har samtykket til dette.


UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi utleverer personopplysninger dersom dette er lovbestemt, du har gitt ditt samtykke. Vi utleverer også personopplysninger til underleverandører som utfører backup, fakturaoppfølging.
Vi har databehandlerravtale med alle våre underleverandører, som sørger for at de ikke behandler informasjonen på annen måte enn det som er avtalt.

 
UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU-/EØS-OMRÅDET

Vi utleverer ikke personopplysninger til organisasjoner utenfor EU/EØS som ikke har Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov) eller lignende.

 
LAGRINGSTID FOR PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer personopplysninger så lenge vi er lovpålagt å gjøre dette, eller du er aktiv kunde hos oss.

 
RETTIGHETER

Du har rett til innsyn i dataene vi har lagret.
Du har rett til å begrense behandlingen av opplysninger i henhold til regelverket.
Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du finner vår behandling i strid med regelverket. Kontakt datatilsynet på https://datatilsynet.no
For å utøve dine rettigheter, kontakt oss på epost.

 
INFORMASJONSKAPSLER

Vårt nettsted benytter seg av informasjonskapsler til å holde deg innlogget, og til å lage statistikk over trafikken på vårt nettsted.

 
AVVIK

Eventuelle avvik vi avdekker vil bli varslet til Datatilsynet, og de som er berørt av avviket. Dette vil skje på den mest hensiktsmessige metoden mulig (epost, telefon eller lign.)