Ventilasjon

Styringsautomatikk for ventilasjonsanlegg er et av våre satsningsområder. Dyktige medarbeidere med spesialkompetanse innen automatikk sørger for stabil drift.

Vi leverer komplette serviceavtaler, inkl. årlig gjennomgang av Deres ventilasjonsanlegg, filterservice og funksjonstesting. Kontakt oss gjerne for prisoverslag på ny, eller rehabilitering av eksisterende automatikk.